Gebouw

Oorspronkelijk uit de 17e eeuw, is de dorpskerk van Durgerdam in 1840 opnieuw opgebouwd met onderdelen van het oude kerkgebouw. Het is een beschermd rijksmonument. In 1991 is de kerk nagenoeg volledig gerestaureerd en is het interieur aangepast op een gebruik dat gericht is op multifunctionaliteit. Dit maakt dat het gebouw geschikt is voor talloze evenementen.

Huidige inrichting

Multifunctioneel gebruik

In 1991 is de kerk nagenoeg volledig gerestaureerd en van een onderheide fundering voorzien. Het interieur is aangepast, waarbij de vaste banken zijn verwijderd, zodat de kerk meer multifunctioneel gebruikt kan worden. Ook de kerkenraadsbanken zijn verwijderd, waardoor in het ruime liturgische centrum een uitstekende ruimte voor concerten is ontstaan.

Naast een kabinetorgel, een rijksmonument uit 1810, staat er in de kerk een concertvleugel, die beide bespeeld kunnen worden. In 2001 is het balkon uitgebreid tot een diepte van 5 meter en kan deze ruimte worden gebruikt als plaats om te vergaderen. Onder het balkon is een keuken met uitgiftebar gerealiseerd en een opslagruimte voor o.a. reserve-stoelen en een vestiaire. De kerk heeft standaard 45 zitplaatsen, die kunnen worden uitgebreid tot ca. 120, in iedere gewenste opstelling.

Historie

17e eeuws rijksmonument

Het kerkgebouw is een beschermd Rijksmonument. Het is een zogenaamde waterstaatskerk. De kerk is in 1840 gebouwd, met onderdelen van de oorspronkelijke kerk uit 1642. In 1644 werd de preekstoel geplaatst en in 1659 het eikenhouten doophek. In 1652 schonken vijf Durgerdammer notabelen ieder een gebrandschilderd raam. Enkele daarvan zijn gerestaureerd en in een museale opstelling voor de ramen in de kerk geplaatst.

De drie koperen kaarsenkronen van zestien blakers volgden tussen 1664 en 1667. Het zijn prachtige en zeer kostbare werkstukken van het 17e-eeuwse geelwerkersgilde. Compleet werd alles met de plaatsing in 1672 van de bronzen luidklok van de beroemde klokkengieter Pierre Hemony. Het randschrift op deze klok luidt: tot Durgerdam Burgmrs. Marte Pieterse Droogh, Dirck Jacobse Reyer. Kerckmrs. Jan Cornelis Bruyn, Jan Jansen Backer, P. Hemony Fec. 1672.

Schenking

Op voordracht van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam heeft de gemeenteraad van Amsterdam op 3 februari 1972 besloten het onderhoud van de kerktoren en van de zich daarin bevindende Hemony-luidklok, over te nemen. Op 14 mei 1973 heeft het toenmalige kerkbestuur de Hemony-luidklok aan de gemeente Amsterdam geschonken, onder de voorwaarde, dat de klok in haar huidige functie gehandhaafd zou blijven. Op 8 januari 1974 besloten Burgemeester en Wethouders deze schenking met de daaraan verbonden voorwaarden, onder dankzegging voor het aanbod, te aanvaarden.

Video

Dronevlucht Durgerdam

In Vogelvlucht: Vlieg mee over het dijkdorp Durgerdam. Deze video is gemaakt door NH Nieuws met onder meer drone-opnames van de kerk en haar interieur.

Klik op de afbeelding om de video te openen.