Stichting

Stichting Dorpskerk Durgerdam is eind 2017 opgericht. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door vrijwilligers uit Durgerdam. De Stichting is verantwoordelijk en draagt zorg voor instandhouding van het monumentale kerkgebouw. Hierdoor kan het kerkgebouw ook in de toekomst voor de dorpsgemeenschap worden gebruikt.

Om voldoende inkomsten te generen voor het onderhoud, zal de kerk commercieel worden verhuurd, maar daarnaast ook beschikbaar zijn voor dorpsbewoners.